Spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence do DSP in VD

Ljubljana, 15.1.2024

Spoštovani,

objavljamo obvestilo o spremembah obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) in Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), je bilo z 31. decembra 2023 ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. januarjem 2024 uveden obvezni zdravstveni prispevek.

Obvestilo o spremembah obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravicence do denarne socialne pomoci in varstvenega dodatka (docx, 32 KB)

Več o uvedbi obveznega zdravstvenega prispevka lahko preberete na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Strokovna služba DRS