Prosti termin Terme Banovci in Terme Olimia 2024/2025

V Ljubljani, 04.1.2024

Posodobljeno 18.1.2024 ob 11.00 uri.

Spoštovani,

V skladu s  5. in 6. točko razpisa DRS za letovanje v dveh najetih apartmajih v Termah Olimia (Vas Lipa) in v Termah Banovci (apartmajsko naselje Zeleni gaj) objavljamo proste termine, ki jih lahko zasedejo upravičenci iz 3. skupine upravičencev za najem apartmajev. To so:

  • revmatiki, ki so redni člani društva ali niso člani društva in ki so nazadnje koristili enega od obeh apartmajev v letu 2023;
  • člani društva, ki nimajo vnetne revmatske bolezni (podporni člani in/ali družinski člani revmatikov),
  • zaposleni v društvu,
  • zunanji sodelavci društva,
  • člani drugih invalidskih organizacij.

Rok za prijave za dodelitev termina in prednostni kriterij

Rok za prijave za tretjo skupino upravičencev do najema začne teči z dnem objave preostalih prostih terminov na spletni strani društva in teče do zapolnitve vseh preostalih prostih terminov.

 Prednostni kriterij za to skupino je le čas poslane prijavnice. Drugih prednostnih kriterijev ni, zato vam svetujemo, da s prijavami pohitite takoj po objavi preostalih prostih terminov (6. točka razpisa) na spletni strani društva: www.revmatiki.si.

Prosti termini (sobota-sobota) v Termah Banovci za sezonsko obdobje 20.1.2024 do 18.1.2025

  • Ni več prostih terminov!

Prosti termini v Termah Olimia za sezonsko obdobje 20.1.2024 do 18.1.2025

  • Ni več prostih terminov!

Način prijave za dodelitev terminov

Za rezervacijo željenega termina je treba popolno izpolniti prijavnico in jo po navadni pošti s povratnico poslati na naslov: Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana. Prijavnico lahko tudi skenirano pošljete na elektronski naslov: drustvo@revmatiki.si ali jo osebno prinesete v pisarno društva  v času uradnih ur. Telefonske prijave  niso mogoče!

Preostali prosti termini se bodo posodobljeni objavljali od 4.1. 2024 dalje vsak dan do zasedbe vseh preostalih terminov!

Strokovna služba DRS