Revmatoidni artiritis (RA)

REVMATOIDNI ARTRITIS (RA)

Revmatodini artritis

Revmatodini artritis

RA je kronična vnetna revmatska bolezen avtoimunske narave. Pojavlja se pri približno 1% prebivalstva. Ocenjujemo, da je v Sloveniji okrog 20.000 bolnikov s to boleznijo. Zboli lahko vsak, tudi otroci in starejši. Ni še povsem razjasnjeno, kaj sproži izbruh bolezni, vzrokov je več. Zbolijo dedno dovzetne osebe, vpliv imajo tudi ženski spol in dejavniki iz okolja. Najpogostejši začetek bolezni je v starosti od 30 do 55 let. Razmerje ženske : moški je 3 : 1.

Simptomi in znaki. Začetek je počasen ali nenaden. Značilno je simetrično sklepno vnetje (artritis), ki traja 6 tednov ali več, in se pojavi na treh ali več skupinah sklepov, predvsem malih sklepov prstov rok in stopal. Kasneje se razvije še artritis velikih sklepov (kolen, gležnjev, komolcev, ramen, kolkov). Bolečine so najbolj izražene zjutraj, spremlja jih najmanj uro trajajoča jutranja okorelost. Pri 20-25 % bolnikov se pojavijo revmatoidni vozliči na mehanično izpostavljenih mestih (komolci, podlahti), ki napovedujejo težji potek bolezni. Dodatni bolezenski (sistemski) znaki so slabo počutje, utrujenost, izguba teka, hujšanje, nekoliko zvišana telesna temperatura. Pri napredovali bolezni se lahko razvijejo sklepne deformacije, ki jih preprečimo z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem.

Zunajsklepni pojavi RA so vnetje osrčnika (perikarditis), rebrne mrene (plevritis), pljučnega tkiva (pnevmonitis), spremembe na očeh (vnetje beločnice, veznice, roženice) in utesnitve živcev, redko je vnetje malih kožnih žil (vaskulitis). Možen je še pojav suhih ust ali oči (sekundarni Sjӧgrenov sindrom).

Revmatoidni faktorji. Pri 80 % bolnikov z RA ugotavljamo revmatoidne faktorje (RF), tedaj govorimo o seropozitivni bolezni. Visoke vrednosti RF napovedujejo napredujočo bolezen. Za RA so zelo značilna tudi protitelesa proti cikličnemu citruliranemu peptidu (anti-CCP), ki jih najdemo pri 50-70 % bolnikov, pri 15-30 % bolnikov se pojavljajo celo pred RF in prav tako napovedujejo resnejši potek bolezni.

Zdravljenje.Sodobno zdravljenje RA je zgodnejše in intenzivnejše, cilj je popolna umiritev bolezni (remisija) ali čim nižja vnetna aktivnost, s čimer preprečimo napredovanje in škodljive posledice bolezni. Vnetno aktivnost RA ocenjujemo z mednarodnimi kazalniki (DAS 28*), s katerimi ocenjujemo tudi uspešnost zdravljenja.

DAS 28* (Disease Activity Score): ocena 28 na pritisk bolečih in oteklih sklepov, hitrost sedimentacije eritrocitov, bolnikova ocena aktivnosti bolezni (vizualna analogna skala 1-100). DAS in aktivnost RA: visoka >5,1; srednja 5,1-3,3; nizka 3,2-2,6, remisija ˂2,6.