Zakonodaja in druge pomembne informacije

Podstran je v urejanju…

I. PRAVICE IZ NASLOVA SOCIALNIH ZAVAROVANJ IN DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE

1. Socialna varnost – različni prispevki

Kakšne pravice imamo ob telesni okvari? (junij 2022)

Katero pokojnino želite in kako do nje? (december,2021)

2. Druge pomembne informacije

 

Informacije NIJZ: poživitveni odmerek prilagojenih cepiv proti covid-19

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

Kako pridobiti brezplačno vozovnico za javni medkrajevni avtobusni in železniški promet

II. ZAKONODAJA

Socialno in invalidsko varstvo v Sloveniji temelji na USTAVI Republike Slovenije in KONVENCIJI Organizacija združenih narodov O PRAVICAH INVALIDOV. Področje invalidskega varstva, pravic in ugodnosti urejajo naslednji dokumenti in predpisi:

1. INVALIDSKO VARSTVO

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Akcijski program za invalide 2014-2021

Zakon o osebni asistenci (ZOA)

2. SOCIALNO VARSTVO