EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

NSIOS, 5.9.2022

Pridobitev kartice je enostaven postopek

S kartico lahko invalidi denimo brezplačno ali s popustom pri nakupu vstopnice obiščejo številne muzeje, gledališča in druge kulturne ustanove, po ugodnih cenah nakupujejo v knjigarnah, uveljavijo popust za prenočišča v hotelih, pri športnih aktivnostih in podobno. Med drugim pa so do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu upravičeni otroci s posebnimi potrebami ter dijaki, študenti, upokojenci in brezposelni s statusom invalida.

Upravičeni imetniki lahko kartico brezplačno pridobijo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

Med upravičence sodijo tudi otroci. ki so bili usmerjeni v program vzgoje in izobraževanja po  Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kot dokazilo je potrebno vlogi priložiti odločbo Zavoda RS za šolstvo.

SEZNAM UPRAVNIH ENOT V SLOVENIJI

ZA ODDAJO VLOGE POTREBUJETE:

  • odločbo o invalidnosti ali telesni okvari
  • fotografijo velikosti 35 mm x 45 mm
  • Vlogo za pridobitev kartice dobite TU (word).