Kontakt

Društvo revmatikov Slovenije

Nacionalna reprezentativna invalidska organizacija

Parmova ulica 53,
Si – 1000 Ljubljana
Slovenija

Tel. 05 90 75 366
Fax: 05 90 75 361

e-mail: drustvo@revmatiki.si

Matična številka: 5258332
Davčna številka: 26542609
TRR: 02140-0089820640

Uradne ure:
torek in četrtek
od 10.00 do 14.00 ure