Akti društva

Statut društva

STATUT DRS 5.5 2011

Zapisniki Zbora članov

Zapisnik Zbora članov 5.5.2011

Drugi splošni akti društva

Poslovnik o delu zbora članov, 5.5.2011

Poslovnik o delu zbora članov

Pravilnik o kandidacijskem postopku

Pravilnik o kandidacijskem postopku