Programi društva

Glavno poslanstvo društva je doseči dolgoročno kvalitetno in neodvisno življenje bolnikov/invalidov, katerih invalidnost je posledica vnetne revmatske bolezni (revmatiki) ter njihovo polnopravno vključenost v družbo. V ta namen izvajamo osem posebnih socialnih programov, preko katerih revmatikom pomagamo na vseh področjih, kjer jim življenje z vnetnimi revmatskimi boleznimi povzroča izzive, z namenom blažiti fizične, psihične in socialne posledice vnetne revmatske bolezni. Izvajamo tudi vse druge dejavnosti, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer, uveljavljanju človekovih pravic in zmanjšujejo diskriminacijo revmatikov.

Društvo izvaja naslednje posebne socialne programe za revmatike:

1. Rehabilitacija in ohranjanje psihofizičnega zdravja revmatikov (strokovno vodena terapevtska vadba v bazenih in telovadnicah po podružnicah in enkrat tedensko vodena vadba na nacionalnem nivoju preko spletne platforme ZOOM ter možnost najema treh apartmajev);

– Najem apartmajev sezona februar 2022/janaur 2023

Prijavnice za najem apartmajev v 2022 (Terme Olimia, Terme Banovci in Sv. Trije Kralji)

– Najem apartmajev sezona februar 2021/janaur 2022

Prijavnice za najem apartmajev v 2021 (Terme Vivat, Olimia, Banovci in Sv. Trije Kralji)

2. Izobraževanje in usposabljanje za aktivno življenje ter delo odraslih revmatikov in njihovih družinskih članov (izobraževalni vikend seminarji, spletni izobraževalni seminarji, delavnice, družinska, regijska in druga strokovna srečanja itd.);

– Vikend seminarji 2022

– Vikend seminar za člane podmladka (18. – 35. let) v letu 2021

– Vikend seminarji 2021

3. Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z juvenilnim spondiloartritisom ter njihovih družin (vikend seminar s strokovnimi predavanji za starše in mladostnike ter delavnice za najmlajše otroke, družinska srečanja, pravna pomoč in spletna šola za starše);

4. Svetovanje za aktivno in neodvisno življenje revmatikov (SOS-telefon in možnost individualnega posveta z revmatologom, brezplačna pravna pomoč, svetovalne delavnice in samopomočne skupine);

– SOS TELEFON, vsak četrtek med 12.00 in 13.00 uro odgovarjamo na vaša vprašanja. Pokličite: 041 755 545.

– Brezplačna pravna pomoč: vse delovne dni v tednu med 8.00 in 16.00 uro, tel. št.: 01 521 18 88 in e-pošta:pic@pic.si

5. Obiski na domu, fizična in druga pomoč starejšim ter težje telesno oviranim revmatikom;

6. Informativna in založniška dejavnost (brezplačno glasilo Revmatik, priročniki, knjižice in zgibanke s strokovnimi vsebinami ter drugi informativni materiali, video vsebine za revmatike – podcasti in video vadbeni programi, kampanje osveščanja laične in strokovne javnosti, spletna stran www.revmatiki.si, tri Facebook strani in društveni kanal na YouTube);

7. Šport in rekreacija revmatikov (nacionalni in lokalni rekreativni pohodi, tek na smučeh, nordijska hoja, pohodniške ekskurzije itd.);

8. Kulturna in interesna dejavnost revmatikov(kreativne delavnice, krožek klekljanja, ekskurzije, obiski muzejev, razstav, predstav itd.).

 

Pripeti dokumenti