Programi društva

Glavno poslanstvo društva je doseči dolgoročno kvalitetno in neodvisno življenje bolnikov/invalidov, katerih invalidnost je posledica vnetne revmatske bolezni (revmatiki) ter njihovo polnopravno vključenost v družbo. V ta namen izvajamo osem posebnih socialnih programov, preko katerih revmatikom pomagamo na vseh področjih, kjer jim življenje z vnetnimi revmatskimi boleznimi povzroča izzive, z namenom blažiti fizične, psihične in socialne posledice vnetne revmatske bolezni. Izvajamo tudi vse druge dejavnosti, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer, uveljavljanju človekovih pravic in zmanjšujejo diskriminacijo revmatikov.

Društvo izvaja naslednje posebne socialne programe za revmatike:

1. Rehabilitacija in ohranjanje psihofizičnega zdravja revmatikov (strokovno vodena terapevtska vadba v bazenih in telovadnicah po podružnicah in enkrat tedensko vodena vadba na nacionalnem nivoju preko spletne platforme ZOOM ter možnost najema treh apartmajev);

– Najem apartmajev v Termah Banovci in Olimia v letu 2024

Razpis DRS za letovanje v dveh najetih apartmajih za sezonsko obdobje 2024/2025 (klik za ogled!)

  • Rok za prijave za dodelitev termina

Rok za prijave za prve dve skupini prednostnih upravičencev (opisanih v 5. točki razpisa, a. in b.) je
15 dni od objave tega razpisa na spletni strani društva. Zadnji datum za prijavo je tako četrtek, 14.12.2023.

  • Način prijave za dodelitev termina letovanja

Za rezervacijo željenega in nadomestnega termina je treba do vključno zadnjega dne roka za prijavo (14.12.2023)  popolno izpolniti prijavnico in jo s priporočeno poštno pošiljko  poslati na naslov: Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana.

Prijavnico lahko tudi skenirano pošljete na elektronski naslov: drustvo@revmatiki.si (do vključno 14.12.2023 do 24.00) ali jo osebno prinesete v pisarno društva v času uradnih ur do izteka zadnjega dne roka za prijavo (četrtek, 14.12.2023 do 14.00). Telefonske prijave  niso mogoče!

Prijavnica Terme Banovci 2024 (klik za ogled!)

Prijavnica Terme Olimia 2024 (klik za ogled!)

– Najem apartmajev v Termah Banovci in Termah Olimia 2023

Tudi v letu 2023 Društvo revmatikov Slovenije (v nadaljevanju: DRS) najema dva apartmaja, in sicer v Termah Banovci  in v Termah Olimia.

Razpisni pogoji za najem oz. letovanje v obeh namestitvenih kapacitetah v novem sezonskem obdobju so se spremili, zato vas prosimo, da pozorno preberete vse točke razpisa (dokument spodaj!)

Besedilo razpisa za najem apartmajev v Termah Banovci in Olimia (klik za ogled!)

Za rezervacijo željenega in nadomestnega termina je treba do vključno zadnjega dne roka za prijavo (17.12.2022) popolno izpolniti prijavnico in jo po navadni pošti s povratnico poslati na naslov: Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana. Prijavnico lahko tudi skenirano pošljete na elektronski naslov: drustvo@revmatiki.si ali jo osebno prinesete v pisarno društva  v času uradnih ur do izteka zadnjega dne roka za prijavo. Telefonske prijave  niso mogoče!

Prijavnica za apartma v Termah BANOVCI (klik!)

Prijavnica za apartma v Termah OLIMIA (klik!)

 

– Najem apartmajev sezona 22.1. 2022 do 21.1.2023

Prijavnice za najem apartmajev v 2022 (Terme Olimia, Terme Banovci in Sv. Trije Kralji)

– Najem apartmajev sezona februar 2021/janaur 2022

Prijavnice za najem apartmajev v 2021 (Terme Vivat, Olimia, Banovci in Sv. Trije Kralji)

2. Izobraževanje in usposabljanje za aktivno življenje ter delo odraslih revmatikov in njihovih družinskih članov (izobraževalni vikend seminarji, spletni izobraževalni seminarji, delavnice, družinska, regijska in druga strokovna srečanja itd.);

– Vikend seminarji 2024

– Vikend seminarji 2023

– Vikend seminarji 2022

3. Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z juvenilnim idiopatskim artritisom (JIA) ter njihovih družin (vikend seminar s strokovnimi predavanji za starše in mladostnike ter delavnice za najmlajše otroke, družinska srečanja, pravna pomoč in spletna šola za starše);

Vabilo na vikend seminar za družine otrok z JIA v letu 2023 (klik za ogled!)

Prijavnica za vikend seminar 2023 (klik za ogled!)

4. Svetovanje za aktivno in neodvisno življenje revmatikov (SOS-telefon in možnost individualnega posveta z revmatologom, brezplačna pravna pomoč, svetovalne delavnice in samopomočne skupine);

– SOS TELEFON, vsak četrtek med 12.00 in 13.00 uro odgovarjamo na vaša vprašanja. Pokličite: 041 755 545.

– Brezplačna pravna pomoč: vse delovne dni v tednu med 8.00 in 16.00 uro, tel. št.: 01 521 18 88 in e-pošta:pic@pic.si

5. Obiski na domu, fizična in druga pomoč starejšim ter težje telesno oviranim revmatikom;

6. Informativna in založniška dejavnost (brezplačno glasilo Revmatik, priročniki, knjižice in zgibanke s strokovnimi vsebinami ter drugi informativni materiali, video vsebine za revmatike – podcasti in video vadbeni programi, kampanje osveščanja laične in strokovne javnosti, spletna stran www.revmatiki.si, tri Facebook strani in društveni kanal na YouTube);

7. Šport in rekreacija revmatikov (nacionalni in lokalni rekreativni pohodi, tek na smučeh, nordijska hoja, pohodniške ekskurzije, pohodi z fizioterapevti itd.);

8. Kulturna in interesna dejavnost revmatikov(kreativne delavnice, krožek klekljanja, ekskurzije, obiski muzejev, razstav, predstav itd.).

 

Pripeti dokumenti