Vodstvo društva

2. Mandatno obdobje: 2016 -2020

Predsednik društva: Andrej Gregorčič

Podpredsednik društva: Franc Špegel

Upravni odbor:

1. Franc Špegel

2. Branislav Gojkovič

3. Aladar Belec

4. Aljaž Škrjanec

5. Dominka Naveršnik

6. Gašper Bertoncelj

7. Andrej Gregorčič

Nadzorni odbor:

1. Peter Geršak, predsednik

2. Vojka Vilfan, podpredsednica

3. Dragica Završnik

Disciplinska komisija

1. Mirjana Jerman

2. Erika Golja

3. Andrej Žnidaršič

1. Mandatno obdobje : 2011 -2015

Predsednik društva: Andrej Gregorčič

Podpredsednik društva: Franc Špegel

Upravni odbor:

1. Franc Špegel

2. Branislav Gojkovič

3. Katja Oven

4. Viktor Erjavec

5. Dominka Naveršnik

6. Aladar Belec

7. Andrej Gregorčič

Nadzorni odbor:

1. Peter Geršak, predsednik

2. Vojka Košir Vilfan, podpredsednica

3. Gašper Bertoncelj

Disciplinska komisija:

1. Mirjana Jerman

2. Janez Veber

3. Jože Jarc

– Izzid volitev v organe društva