O društvu

Društvo revmatikov Slovenije smo ustanovili leta 1983. Združujemo ljudi z diagnozo vnetne revmatske bolezni, kot npr. revmatoidni artritis, ankilozirajoči spondilitis, psoriatični artritis, sjögrenov sindrom, lupus in druge vnetne revmatične bolezni (v nadaljevanju revmatiki), ki zaradi pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo sami delno ali v celoti zadovoljevati potreb življenja v okolju, v katerem živijo in delajo.

Imamo status  invalidske organizacije, s statusom reprezentativnosti za invalide z revmatoidnim artritisom in ankilozirajočim spondilitisom ter status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva. Delujemo na državni ravni preko 14-ih podružnic (v letu 2022 je zaživela nova podružnica Nova Gorica). Smo prostovoljno, nepridobitno in neodvisno združenje revmatikov, ki išče rešitve za socialne, psihosocialne in zdravstvene težave in izzive obolelih in invalidov, z željo doseči boljšo kvaliteto in samostojnost njihovih življenj. V ta namen izvajamo več posebnih socialnovarstvenih programov, ki preprečujejo in blažijo posledice bolezni in pripomorejo k boljši vključenosti revmatikov v družbo. Izvajamo tudi podporo in promocijo invalidov in bolnikov ter jim nudimo ustrezno pomoč pri udejstvovanju v družinskem in družbenem okolju, pri preseganju izolacije, psihofizične in socialne stiske. Med pomembnejšimi  je  program rehabilitacije in ohranjanja psihofizičnega zdravja, ki poteka pod vodstvom fizioterapevtov in kinezilogov. Dejavnosti društva obsegajo tudi ugotavljanje, zadovoljevanje in zagovarjanje posebnih potreb ter zastopanje interesov revmatikov v dialogu z državnimi in drugimi pristojnimi institucijami, prizadevanje za zmanjšanje diskriminacije in osveščanje javnosti za sprejemanje drugačnosti in vzpodbujanje samostojnega življenja  revmatikov. Ena bistvenejših dejavnosti je osveščanje, informiranje, svetovanje in izobraževanje o različnih vidikih revme in preventivi tako revmatikov, njihovih  družin kot tudi širšo javnost.

Druge informacije

Obolelih v Sloveniji za vnetno revmatično boleznijo je po zadnjih ocenah stroke od 40 do 60 tisoč. V Sloveniji je bolnikov z revmatizmom, če ga razumemo v širšem smislu, okoli 230.000 oziroma 11 odstotkov populacije, za hujšimi oblikami bolezni pa jih trpi okoli tri odstotke. Poleg tega imamo le ok 40.  specialistov revmatologov. Primerjava z evropskim povprečjem pokaže, da od njega odstopamo za dvakrat. Zato so dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru naših programov še toliko bolj potrebne in nujne. Koristne so tudi zato, ker niso namenjene le članom društva, ampak tudi drugim obolelim in širši javnosti. V tem je velika prednost naših programov, saj ozaveščene in informirane osebe, obolele z revmatizmom, lažje in učinkoviteje oblikujejo svoje zahteve in pričakovanja ter si pomagajo pri izboljševanju kakovosti svojega življenja.

Študija Fit for Work Europe, ki jo je organizacija The Work Foundation s sedežem v Veliki Britaniji na podlagi podatkov EULAR izvedla v letu 2009, se je osredotočila na kostno mišična obolenja. Fit for work je bila prva tovrstna raziskava na tem področju, ki je potekala v 25 evropskih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Izsledki raziskave so pokazali, da so bolečine v mišicah in sklepih ter obolenja povezana z njimi, kriva za skoraj polovico (49 %) odsotnosti z delovnega mesta in za 60 % trajne nezmožnosti za delo. Med vsemi tovrstnimi obolenji je velik delež revmatičnih obolenj. Rezultati raziskave kažejo, da kostno mišične obolenja stanejo EU od 0,5 – 2% BDP letno. Tudi v Sloveniji je kot rečeno več tisoč ljudi, ki se spopadajo z eno od oblik revmatizma, zato je posvečanje pozornosti tej problematiki ključnega pomena za preprečevanje nezaposlenosti, slabše zaposljivosti delavcev s tovrstnimi obolenji in večjo kakovost njihovega življenja. Predvsem pa je pomembno zgodnje ukrepanje tj. odkrivanje in zdravljenje bolezni ter rehabilitacija pri mlajši populaciji in ljudeh v delovni dobi, ki imajo kostno – mišična obolenja, da lahko nadaljujejo z delom in uspešneje sodelujejo na trgu dela in s tem zagotovijo sebi in svoji družini osebni obstoj, ohranitev osebnega dostojanstva in napredek, kar predstavlja tudi širšo ekonomsko in družbeno korist.

Naše posebne socialne programe in delovanje društva podpirajo:

FIHO

Programe in delovanje sofinancira FIHO. Stališča organizacije ne odražajo stališča FIHO.

OBČINE: