O društvu

Društvo revmatikov Slovenije uspešno deluje že od leta 1983. Smo enovito društvo s statusom invalidske organizacije, statusom reprezentativnosti za invalide z revmatoidnim artritisom in ankilozirajočim spondilitisom ter statusom nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva. Društvo deluje preko štirinajstih (14) podružnic, razporejenih po celi Sloveniji. Združujemo revmatike, to je osebe z diagnozo vnetne revmatske bolezni (revmatoidni artritis, spondiloartritis,  juvenilni idiopatski artritis, s kristali povzročeni artritis, sistemske vezivnotkivne bolezni idr.), katerih invalidnost je posledica vnetnih revmatskih bolezni,ki zaradi pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo sami, delno ali v celoti, zadovoljevati vseh potreb življenja v okolju, v katerem živijo in delajo. Društvo ima tudi podporne člane, ki so praviloma družinski člani revmatikov.

Glavno poslanstvo društva je doseči dolgoročno kakovostno in neodvisno življenje revmatikov ter njihovo polnopravno vključenost v družbo. V ta namen se izvaja osem posebnih socialnih programov, prek katerih revmatikom pomagamo na vseh področjih, kjer jim življenje z vnetnimi revmatskimi boleznimi povzroča izzive, z namenom blažiti fizične, psihične in socialne posledice vnetne revmatske bolezni. Izvajamo tudi vse druge aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer, uveljavljanju človekovih pravic in zmanjšujejo diskriminacijo revmatikov.

Društvo izvaja naslednje posebne socialne programe za revmatike:

  • rehabilitacija in ohranjanje psihofizičnega zdravja revmatikov (tedenska brezplačna strokovno vodena terapevtska vadba v bazenih in telovadnicah v živo in preko spletne platforme ZOOM, prosto plavanje štirikrat mesečno, funkcionalna vadba za mišično moč ter možnost najema katerega od treh apartmajev, bodisi v Termah Olimia, Termah Banovci ali pri Sv. Treh Kraljih na Pohorju);

 

  • izobraževanje in usposabljanje za aktivno življenje ter delo odraslih revmatikov in njihovih družinskih članov (izobraževalni vikend seminarji, spletni izobraževalni seminarji, delavnice, družinska, regijska in druga strokovna srečanja s predavanji itd.);

 

  • izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z juvenilnim idiopatskim artritisom ter njihovih družin (vikend seminarji s strokovnimi predavanji in delavnicami za starše in mladostnike ter ustvarjalne delavnice in varstvo za najmlajše otroke, družinska srečanja, brezplačna pravna pomoč in spletna šola za starše);

 

  • svetovanje za aktivno in neodvisno življenje revmatikov (SOS-telefon in možnost individualnega posveta z revmatologom, brezplačna pravna pomoč, svetovalne delavnice in pogovorne skupine pod strokovnim vodstvom);
  • obiski na domu, fizična in druga pomoč starejšim ter težje telesno oviranim revmatikom;
  • informativna in založniška dejavnost (brezplačno glasilo Revmatik, priročniki, knjižice in zgibanke s strokovnimi vsebinami ter drugi informativni materiali, video vsebine za revmatike – audio in video podkasti, ki so dostopne na spletni strani: www.revmatiki.si in YouTube kanalu: Društvo revmatikov Slovenije, video vadbeni programi, kampanje osveščanja laične in strokovne javnosti, novinarske konference in okrogle mize, spletna stran www.revmatiki.si, štiri Facebook strani (tri zaprte) in društveni kanal na YouTube);

  • šport in rekreacija revmatikov (nacionalni in lokalni rekreativni pohodi, tek na smučeh, nordijska hoja, pohodniške ekskurzije, lokalni pohodi s fizioterapevti z izobraževalno noto, itd.);
  • kulturna in interesna dejavnost revmatikov (ustvarjalne delavnice, krožek klekljanja, ekskurzije, obiski muzejev, razstav, predstav, itd.).

Dejavnosti društva obsegajo tudi ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb revmatikov in predstavljanje ter zastopanje njihovih interesov v dialogu z državnimi organi ter drugimi deležniki na nacionalni in mednarodni ravni. Vključeni so tudi v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, v Evropsko zvezo združenj za revmatologijo (EULAR), ki je ustanovljena z namenom uresničevanja skupnih interesov za zmanjšanje bremen revmatskih bolezni na posameznika ter družbo, v Mednarodno federacijo za aksialni spondiloartritis (ASIF) in LUPUS EUROPE. Sodelujemo in povezujemo pa se tudi z drugimi sorodnimi nacionalnimi, mednarodnimi in tujimi invalidskimi organizacijami in organizacijami bolnikov, drugimi nevladnimi organizacijami, zdravstvenimi ustanovami, strokovnimi združenji in zavezništvi s podobnimi cilji in nalogami, kot jih ima Društvo revmatikov Slovenije.

V društvu je tudi veliko pozitivno naravnanih ljudi, ki so pripravljeni pomagati, dajati oporo, nasvete in motivacijo za lažje spopadanje z vsemi izzivi in bremeni, ki jih prinaša vnetna revmatska bolezen.

Moto društva

Skupaj in drug za drugega, živeti kvalitetno in radostno življenje, navkljub vnetnemu revmatizmu.

Kako se lahko včlanim?

Popolnoma preprosto. Pokličite na brezplačno številko 059 075 366 in se pogovorite s prijaznimi sodelavci ali nam pošljite sporočilo na elektronski naslov: drustvo@revmatiki.si.

Druge informacije

Obolelih v Sloveniji za vnetno revmatično boleznijo je po zadnjih ocenah stroke od 40 do 60 tisoč. V Sloveniji je bolnikov z revmatizmom, če ga razumemo v širšem smislu, okoli 230.000 oziroma 11 odstotkov populacije, za hujšimi oblikami bolezni pa jih trpi okoli tri odstotke. Poleg tega imamo le ok 40.  specialistov revmatologov. Primerjava z evropskim povprečjem pokaže, da od njega odstopamo za dvakrat. Zato so dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru naših programov še toliko bolj potrebne in nujne. Koristne so tudi zato, ker niso namenjene le članom društva, ampak tudi nečlanom revmatikom in širši javnosti. V tem je velika prednost naših programov, saj ozaveščene in informirane osebe, obolele z revmatizmom, lažje in učinkoviteje oblikujejo svoje zahteve in pričakovanja ter si pomagajo pri izboljševanju kakovosti svojega življenja.

Študija Fit for Work Europe, ki jo je organizacija The Work Foundation s sedežem v Veliki Britaniji na podlagi podatkov EULAR izvedla v letu 2009, se je osredotočila na kostno mišična obolenja. Fit for work je bila prva tovrstna raziskava na tem področju, ki je potekala v 25 evropskih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Izsledki raziskave so pokazali, da so bolečine v mišicah in sklepih ter obolenja povezana z njimi, kriva za skoraj polovico (49 %) odsotnosti z delovnega mesta in za 60 % trajne nezmožnosti za delo. Med vsemi tovrstnimi obolenji je velik delež revmatičnih obolenj. Rezultati raziskave kažejo, da kostno mišične obolenja stanejo EU od 0,5 – 2% BDP letno. Tudi v Sloveniji je kot rečeno več tisoč ljudi, ki se spopadajo z eno od oblik revmatizma, zato je posvečanje pozornosti tej problematiki ključnega pomena za preprečevanje nezaposlenosti, slabše zaposljivosti delavcev s tovrstnimi obolenji in večjo kakovost njihovega življenja. Predvsem pa je pomembno zgodnje ukrepanje tj. odkrivanje in zdravljenje bolezni ter rehabilitacija pri mlajši populaciji in ljudeh v delovni dobi, ki imajo kostno – mišična obolenja, da lahko nadaljujejo z delom in uspešneje sodelujejo na trgu dela in s tem zagotovijo sebi in svoji družini osebni obstoj, ohranitev osebnega dostojanstva in napredek, kar predstavlja tudi širšo ekonomsko in družbeno korist.

Naše posebne socialne programe in delovanje društva podpirajo:

FIHO

Organizacijo sofinancira FIHO. Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO

OBČINE: