Razpis kandidacijskega postopka – mandatno obdobje 2024-2028

Ljubljana, 22.12.2023

Spoštovani člani DRS,

V  letu 2024 se izteče štiri letni mandat vseh članov organov Društva revmatikov Slovenije (DRS) in vodij podružnic.

V skladu s Statutom DRS ( z dne 30.6.2021), Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve v organe društva (z dne 16.8.2011) in Poslovnikom o delu zbora članov  DRS (z dne 5.5.2011 in spremembe z dne 26.3.2022) objavljamo:

Sklep upravnega odbora DRS o razpisu kandidacijskega postopka za volitve v organe društva za  mandatno obdobje 2024 – 2028 in imenovanju kandidacijske komisije (v nadaljevanju: Sklep o kandidacijskem postopku).

Volitve v organe DRS bodo potekale na rednem volilnem Zboru članov DRS, dne 28.3.2024 s pričetkom ob 16.00 uri  (4. nadstropje, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Predhodno se bodo v skladu s Statutom DRS izvedli delni zbori članov v podružnicah.

Več ›

RAZPIS DRS ZA LETOVANJE V DVEH NAJETIH APARTMAJIH V LETU 2024

Ljubljana, 29.11.2023

Spoštovani,

tudi v letu 2024  bo Društvo revmatikov Slovenije (v nadaljevanju: DRS) najemalo dva apartmaja, in sicer v Termah Banovci (Banovci 1a, 9241 Veržej) in v Termah Olimia (Vas Lipa, Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek).

Na podlagi sklepa UO DRS, z dne 29.5.2023, objavljamo besedilo razpisa za letovanje v obeh apartmajih, ki se nanaša na obdobje od 20.1. 2024 do 18.1.2025 (sobota-sobota) in obe prijavnici.

Prosimo, da pozorno preberete vse točke razpisa (povezava na dokument spodaj)!

Razpis DRS za letovanje v dveh najetih apartmajih za sezonsko obdobje 2024/2025 (klik za ogled!)

 • Rok za prijave za dodelitev termina

Rok za prijave za prve dve skupini prednostnih upravičencev (opisanih v 5. točki razpisa, a. in b.) je
15 dni od objave tega razpisa na spletni strani društva. Zadnji datum za prijavo je tako četrtek, 14.12.2023.

 • Način prijave za dodelitev termina letovanja

Za rezervacijo željenega in nadomestnega termina je treba do vključno zadnjega dne roka za prijavo (14.12.2023)  popolno izpolniti prijavnico in jo s priporočeno poštno pošiljko  poslati na naslov: Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana.

Prijavnico lahko tudi skenirano pošljete na elektronski naslov: drustvo@revmatiki.si (do vključno 14.12.2023 do 24.00) ali jo osebno prinesete v pisarno društva v času uradnih ur do izteka zadnjega dne roka za prijavo (četrtek, 14.12.2023 do 14.00). Telefonske prijave  niso mogoče!

Prijavnica Terme Banovci 2024 (klik za ogled!)

Prijavnica Terme Olimia 2024 (klik za ogled!)

Obvestilo o zasebnosti

 

S prijaznimi pozdravi,

Strokovna služba DRS

Svetovni dan revmatskih bolezni “Imam revmo, a revma nima mene”

Ljubljana, 12. oktober 2023

Vsa sodobna zdravila, podpora zdravstvenega osebja, poudarjanje pomena zdravega življenjskega sloga za revmatike, podpora Društva revmatikov Slovenije –  ne zagotavljajo optimalnega uspeha pri obvladovanju vnetnih revmatskih bolezni, če bolnik ne prevzame svojega dela odgovornosti za svoje zdravje. Sodelovanje opolnomočenega bolnika je namreč med ključnimi dejavniki učinkovitega zdravljenja, ki traja vse življenje, smo poudarili na posvetu Društva revmatikov Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu revmatskih bolezni.

Vabljeni k ogledu posnetka posveta, na kateri so o obravnavi vnetnih revmatičnih bolezni in podpori revmatikov spregovorili revmatologi doc. dr. Žiga Rotar, dr. Aleš Ambrožič in dr. Nataša Gašperšič ter kineziologinja in fizioterapevtka Naja Rebec in Petra Zajc, univ. dipl. pravnica, strokovna sodelavka društva.

Doc. dr. Žiga Rotar                      Dr. Aleš Ambrožič                        Dr. Nataša Gašperšič

Petra Zajc                                      Naja Rebec                                   Alenka Hlebec

Posnetek posveta Društva revmatikov Slovenije ob svetovnem dnevu revmatskih bolezni

Na posvetu je svojo zgodbo o življenju z revmatoidnim artritisom predstavila Alenka Hlebec.

Sporočilo za medije, svetovni dan revmatskih bolezni, 12. oktober 2023 (klik za ogled!)

Pomen slogana imam revmo, a revma nima mene

Slogan Imam revmo, a revma nima mene odraža način naših življenj, našo miselnost in naša vsakodnevna prizadevanja, da zmanjšamo vpliv te zahrbtne sopotnice na kvaliteto življenja nas samih in naših najbližjih. Imam revmo, a revma nima mene je sporočilo vsem, da se ne bomo prepustili bolezni, temveč bomo vztrajno, z malimi koraki korakali do našega cilja: remisije bolezni. Včasih nam korak zastane, rabimo pomoč in oporo, da se naša pot nadaljuje. Ta pomoč in opora so naši najbližji, naši prijatelji, zdravstveni delavci, raziskovalci, farmacevti, sorodne organizacije bolnikov in invalidov, financerji, širša družba in nenazadnje naše Društvo revmatikov Slovenije.

Glavni podpornik posveta: Novartis.

Ostali podporniki posveta: Abbvie, Astra Zeneca, Janssen, Lek, Medis in Boehringer Ingelheim.

                  

 

Podkast št.3: Kakovostna komunikacija bolnika z zdravnikom

Projekt “Skočimo na lepše” smo v DRS ob podpori podjetja Medis v letu 2022 nadgradili s serijo izobraževalnih podkastov, v katerih smo se pogovarjali s priznanimi strokovnjaki s področja revmatologije in drugih zdravstvenih strok. V letu 2023 nadaljujemo z objavami podkastov, ki so dostopni tudi na spletni strani www.nasa-lekarna.si/gibanje/.

 • Podkast 3#: Kakovostna komunikacija pomembno izboljša sodelovanje bolnika z zdravnikom

Ko prvič vstopimo v ordinacijo zdravnika specialista, ki ga še ne poznamo, se ob tem pogosto počutimo nelagodno – srečujemo se z nekimi novimi težavami, bolečinami, ne poznamo še dokončne diagnoze, ne vemo, kako in koliko časa bo potekalo zdravljenje …

S takimi občutki se srečujejo tudi ljudje z vnetnimi revmatizmi. Gre za zelo kompleksne bolezni in bolnik ob diagnozi dobi ogromno informacij o bolezni, zdravljenju, kako si bo moral prilagoditi življenje. Hkrati je v novem okolju in začenja sodelovanje z zdravnikom, ki ga prej ni poznal, in je zato po besedah mag. Metke Koren Krajnc, dr. med., z Oddelka za revmatologijo UKC Maribor povsem razumljivo, da si na začetku vsega ne more zapomniti. Tudi po njenih izkušnjah iz klinične prakse imajo bolniki na začetku največ vprašanj o bolezni in zdravljenju in dobro je, da se o tem kar najbolje informirajo. V nadaljevanju zdravljenja, ko se vzpostavi določeno zaupanje, je po besedah mag. Koren Krajnc več pogovora o tem, kako lažje živeti z boleznijo in tudi o konkretnih življenjskih situacijah, denimo o delu, potovanjih, nosečnosti, gibanju …

Zavzetost posameznika je ključna

Vnetnih revmatizmov namreč ne zdravimo le z zdravili, ampak je ključna zavzetost posameznika. Bolnik mora biti dobro poučen, informiran in motiviran, da čim več prispeva k boljšemu obvladovanju bolezni. V prvi vrsti to velja za zdravljenje, ki ga vodi specialist revmatolog, prav tako pa tudi za vse druge aktivnosti, ki pripomorejo k boljšemu obvladovanju bolezni, denimo skrb za zdrav življenjski slog in redno izvajanje terapevtskih vaj.

Temelj za uspešno dolgoročno sodelovanje je partnerski odnos med bolnikom in zdravnikom, ki izvira iz medsebojnega zaupanja in spoštovanja. Kakovosten odnos pa se začne graditi in nato ohranja z dobro in iskreno komunikacijo. To velja za vse bolezni in vsako interakcijo med bolnikom in zdravnikom, ne le za kronične bolezni.

Več ›

Spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence do DSP in VD

Ljubljana, 15.1.2024

Spoštovani,

objavljamo obvestilo o spremembah obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) in Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), je bilo z 31. decembra 2023 ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. januarjem 2024 uveden obvezni zdravstveni prispevek.

Obvestilo o spremembah obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravicence do denarne socialne pomoci in varstvenega dodatka (docx, 32 KB)

Več o uvedbi obveznega zdravstvenega prispevka lahko preberete na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Strokovna služba DRS

 

Prosti termin Terme Banovci in Terme Olimia 2024/2025

V Ljubljani, 04.1.2024

Posodobljeno 18.1.2024 ob 11.00 uri.

Spoštovani,

V skladu s  5. in 6. točko razpisa DRS za letovanje v dveh najetih apartmajih v Termah Olimia (Vas Lipa) in v Termah Banovci (apartmajsko naselje Zeleni gaj) objavljamo proste termine, ki jih lahko zasedejo upravičenci iz 3. skupine upravičencev za najem apartmajev. To so:

 • revmatiki, ki so redni člani društva ali niso člani društva in ki so nazadnje koristili enega od obeh apartmajev v letu 2023;
 • člani društva, ki nimajo vnetne revmatske bolezni (podporni člani in/ali družinski člani revmatikov),
 • zaposleni v društvu,
 • zunanji sodelavci društva,
 • člani drugih invalidskih organizacij.

Rok za prijave za dodelitev termina in prednostni kriterij

Rok za prijave za tretjo skupino upravičencev do najema začne teči z dnem objave preostalih prostih terminov na spletni strani društva in teče do zapolnitve vseh preostalih prostih terminov.

 Prednostni kriterij za to skupino je le čas poslane prijavnice. Drugih prednostnih kriterijev ni, zato vam svetujemo, da s prijavami pohitite takoj po objavi preostalih prostih terminov (6. točka razpisa) na spletni strani društva: www.revmatiki.si.

Prosti termini (sobota-sobota) v Termah Banovci za sezonsko obdobje 20.1.2024 do 18.1.2025

 • Ni več prostih terminov!

Prosti termini v Termah Olimia za sezonsko obdobje 20.1.2024 do 18.1.2025

 • Ni več prostih terminov!

Način prijave za dodelitev terminov

Za rezervacijo željenega termina je treba popolno izpolniti prijavnico in jo po navadni pošti s povratnico poslati na naslov: Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana. Prijavnico lahko tudi skenirano pošljete na elektronski naslov: drustvo@revmatiki.si ali jo osebno prinesete v pisarno društva  v času uradnih ur. Telefonske prijave  niso mogoče!

Preostali prosti termini se bodo posodobljeni objavljali od 4.1. 2024 dalje vsak dan do zasedbe vseh preostalih terminov!

Strokovna služba DRS

Obvestilo o podaljšanju roka za prijave na letovanje v dveh najetih apartmajih DRS!

Ljubljana, 13.12.2023

Spoštovani,

ker smo bili obveščeni, da nekateri člani niso bili informirani po e-pošti o objavi  razpisa  društva za letovanje v dveh najetih apartmajih v Termah Olimia (Vas Lipa) in v Termah Banovci (apartmajsko naselje Zeleni gaj)  se rok za pošiljanje prijavnic za PRVI DVE SKUPINI PREDNOSTNIH UPRAVIČENCEV iz razpisa podaljša za 2 dni in se tako izteče v soboto, 16.12.2023.

Zadnji datum za prijavo je tako 16.12.2023 (datum oddaje priporočene poštne pošiljke ali datum oddaje e-pošte do 24.00 tega dne). Osebno vložena prijavnica v pisarni DRS pa je mogoča do petka, 15.12.2023 do 14.00.

Po dodelitvi in potrditvi terminov za prvi dve skupini prednostnih upravičencev bo strokovna služba objavila preostale proste termine na spletni strani društva (www.revmatiki.si) najkasneje v 21. dneh od izteka razpisnega roka za prijave za prvi dve skupini upravičencev (to je 6.1.2024).

Ostali roki iz razpisa ostajajo nespremenjeni.

Hvala za razumevanje.

Strokovna služba DRS

Vabilo na družinsko srečanje – pd. Maribor

Spoštovani revmatiki z območja podružnice Maribor!

V četrtek, 14. 12. 2023, ob 17.30 vas vabimo na družinsko srečanje s strokovnim predavanjem, ki bo potekalo v gostilni Lesjak v Slivnici pri Mariboru.

Predavanju bo sledilo prijetno druženje ob večerji.

Prijave zbiram do ponedeljka, 11. 12. 2023 (do 18. ure) na 040 526 766 (sms ali klic po 14. uri) ter na e-  mail naslovu: vodja.maribor@revmatiki.si

Več ›

Vabilo na družinsko srečanje, pd. Murska Sobota

Spoštovani revmatiki,

vabimo vas na družinsko srečanje podružnice Murska Sobota, ki bo potekalo, v soboto, 16.decembra 2023 v Termah Banovci.

 PROGRAM SREČANJA:

 • Ob 9.30 – zbiranje udeležencev pred CENTROM DUO (Center domače in umetnostne obrti), MARIANUM, Ulica Iztoka Gaberca 5, Veržej. Enako kot lansko leto.

Navodila za pot, če se pripeljete iz Lipovec, ko pridete v Veržej v krožišče, drugi izvoz, potem pa gledate desno za pokopališče pred Zavodom Marianum po ulici do konca in boste z leve videli oranžno zgradbo …. Parkirate pri Zemljankah.

 • ob 9.45 Ogled Centra DUO, rokodelske razstave –  jaslice, ZAŽELJEN JE PROSTOVOLJNI PRISPEVEK.
 • od 10.20 – zbiranje v avli recepcije hotela Term Banovci.
 • Ob 10.30 uri – Peka prleške gibanice in pokušina; izvajalec – hotelska mojstrica peke.

Udeleženci bomo dobili material in skupaj z mojstrico pripravili pravo prleško gibanico, katero bomo na koncu tudi okušali in preučevali naše spretnosti.

 • ob 11.30 – predavanje: “Hrana, ki povzroča vnetne procese”.

Predavatelj: Andrej Horvat, dipl.diet., Center za krepitev zdravja.

 • ob 12.30 – kosilo ( pijača po vašem izboru doplačilo).
 • od 13.30 naprej neomejeno KOPANJE do 21. ure brez doplačila – vstopnica ni prenosljiva.

Več ›

Prosti termin – Terme Olimia

Spoštovani,

zaradi odpovedi rezervacije se je sprostil termin za najem apartmaja v Termah Olimia v času od 2.12. do 9.12. (sobota- sobota).

Vabljeni, da nas pokličete in rezervirate omenjeni termin!

Strokovna služba DRS

Program prireditve ob 40. obletnici Društva revmatikov Slovenije

Spoštovani člani in gostje,

objavljamo program prireditve ob 40. obletnici Društva revmatikov Slovenije, ki bo potekala pod geslom »Imam revmo, a revma nima mene« v soboto, 14. oktobra 2023, ob 11. uri v večnamenski dvorani hotela Toplice v Termah Čatež.

Slovesno bomo obeležili 40 let neprekinjene podpore Društva revmatikov Slovenije osebam z diagnozo vnetne revmatske bolezni v Sloveniji in se zahvalili vsem, ki revmatikom omogočajo kakovostnejše življenje navkljub bolezni, ter se polni zagona zazrli v prihodnost.

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

Več ›

Top