Kako pridobiti brezplačno vozovnico za javni medkrajevni avtobusni in železniški promet

vir: NSIOS, 27.6.2022

Do brezplačne vozovnice so upravičeni invalidi z evropsko kartico ugodnosti za invalide, ki nimajo sklenjenega delovnega razmerja in niso samostojni podjetniki. Strošek izdaje kartice je tri evre. Kartica velja za brezplačen javni medkrajevni prevoz z vlaki in avtobusi, velja pa tudi za mestne avtobuse v Ljubljani, Kopru, Kranju, Novem mestu, Celju, Krškem, Mariboru, Velenju in na Jesenicah.

Za potovanje z vlakom višje vrste mora potnik na vlaku plačati dodatek za uporabljeni vlak (IC, MV, EC, EN in ICS).

Vlogo se lahko odda na tri različne načine:

1. Preko VLOGE, ki jo je potrebno poslati na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«

2. Obrazec se lahko odda po elektronski pošti na elektronski naslov: mzi.bv@gov.si, v zadevo sporočila pa se pripiše »brezplačna vozovnica Slovenija«.

3. Obrazec se lahko odda osebno na prodajnih mestih javnega potniškega prometa, torej avtobusnih in železniških postajah. Prodajna mesta si lahko ogledate TUKAJ.

Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument in evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Posameznikom, ki vlogo oddajajo po pošti ali elektronski pošti, omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati.