Kategorija: Socialna varnost

Spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence do DSP in VD

Ljubljana, 15.1.2024 Spoštovani, objavljamo obvestilo o spremembah obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) in Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale

Socialna varnost: Kakšne pravice imamo ob telesni okvari?

Junij 2022 Piše: Sanja Jablanović,univ. dipl. pravnica, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja Čeprav pri omembi pokojninskega in invalidskega zavarovanja najprej pomislimo na pokojnine, invalidska nadomestila in omejitve pri delu, povezane z delovno zmožnostjo posameznika, pomembno mesto v

Katero pokojnino želite in kako do nje?

December 2022 Piše: Sanja Jablanovič, iniv. dipl. pravnica, PIC Starostna pokojnina je najpogostejša vrsta pokojninepri nas. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa pozna in ureja tudi druge vrste pokojnin. V primeru, da zavarovanec hkrati izpolnjuje pogoje za pridobitev več

Top