Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Dne 19.9. 2020 je začel veljati  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki je izdala Vlada Republike Slovenije.

S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 zača­sno določita uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok.

ODLOK UPOŠTEVAJTE TUDI PRI UDELEŽBI V VSEH DRUŠTVENIH AKTIVNOSTI IN OB PRIHODU V PISARNO DRUŠTVA!

V 2. členu Odlok določa da je:

  • uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih,
  • uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra,

Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripa­dajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah

Ne glede na 2. člen se ta odlok meddrugim ne uporablja za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacio­nalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok tudi določa, da je:

  • ob vstopu v zaprt javni prostor obvezno razkuževa­nje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, da se ti ukrepi še naprej uporablja­jo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odprav.

Celotno besedilo odloka je dostopno na spodnji povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2257/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2