Vabilo na redni volilni zbor članov

Spoštovani,

Na podlagi 22. člena statuta Društva revmatikov Slovenije (v nadaljnem besedilu: DRS) in v skladu s sklepom upravnega odbora DRS, z dne 27.2.2020, sklicujem redni letni volilni zbor članov DRS.

Volilni zbor članov bo potekal v ponedeljek, 30.3. 2020, s pričetkom ob 16. uri v prostorih DRS (Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana -sejna soba, 4. nadstropje).

S 13.2.2020 se je iztekel rok za vložitev predlogov kandidatur za volitve v organe DRS določen v sklepu Upravnega odbora DRS o razpisu kandidacijskega postopka za volitve v organe društva za mandatno obdobje 2016-2020 in imenovanju kandidacijske komisije (v nadaljnem besedilu: sklep o razpisu kandidacijskega postopka).

Na kandidacijske liste za posamezne organe DRS so se uvrstili samo kandidati, ki so izpolnjevali pogoje iz 4. točke Sklepa o razpisu kandidacijskega postopka in katerih kandidature so vložili upravičeni predlagatelji v skladu s 3. točko Sklepa o razpisu kandidacijskega postopka ter so bile popolne, ustrezne, utemeljene in pravočasne ter vložene v skladu z določbami Statuta DRS, Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve v organe društva in Sklepom o razpisu kandidacijskega postopka (od 5. do 7. točka).

Kandidacijske liste so del gradiva za redni volilni zbor članov in jih objavljamo na na spodnjih povezavah.

Volilni zbor članov se bo v skladu z določbami 23. člena statuta DRS izvedel v dveh fazah, in sicer se bodo najprej izvedli delni zbori članov v podružnicah (od 14. do 25.3. 2020), ki jim bo na koncu sledil še zbor članov (sestavljen iz predstavnikov podružnic), ki bo potekal 30.3.2020!

Imenovani predstavniki podružnic bodo na zboru članov, pri obravnavanju točk predlaganega dnevnega reda, zastopali odločitve sprejete na delnih zborih.

Več o predlaganem dnevnem redu, datumih delnih zborov v posameznih podružnicah in kandidacijskih listah kandidatov, za volitve v organe DRS in vodje podružnic za mandatno obdobje 2020-2024, sledi na spodnjih povezavah:

Vabilo na redni volilni Zbor članov, 30.3.2020 (klik za ogled!)

Kt8, Kandidacijske liste kandidatov za volitve v organe društva in vodje podružnic (klik za ogled!)

V pričakovanju snidenja vas lep pozdravljam,
Predsednik DRS, Andrej Gregorčič