Sklic Zbora članov DRS!

Spoštovani člani DRS,

na podlagi 22. člena Statuta  Društva revmatikov Slovenije (v nadaljevanju: DRS) in v skladu s sklepom Upravnega odbora, z dne 27.5.2021 sklicujem redni zbor članov DRS, ki bo potekal v SREDO 30.6.2021, s pričetkom ob 11. uri v sejni sobi DRS, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana (sejna soba, 4. nadstropje).

Delni zbori članov v podružnicah bodo potekali v času od 15.6. do 24.6. 2021!

Zbor članov se bo v skladu z določbami 23. člena statuta DRS izvedel v dveh fazah, in sicer se bodo najprej izvedli delni zbori članov v podružnicah, ki jim bo na koncu sledil še zbor članov (sestavljen iz predstavnikov podružnic), ki bo potekal 30.6.2021!

Več o predlaganem dnevnem redu, datumih in lokacijah delnih zborov v posameznih podružnicah, kandidacijski listi kandidatov za izvolitev nadomestnega člana nadzornega odbora DRS do izteka mandatnega obdobja 2020 -2024 ter dostopnosti gradiva, najdete na spodnjih povezavah:

Vabilo na Zbor članov DRS s predlaganim dnevnim redom (klik za ogled!)

kt5, Poročilo nadzornega odbora (NO) DRS za leto 2020 (klik za ogled!)

kt6, Vsebinsko/poslovno poročilo DRS za leto 2020 (klik za ogled!)

kt6, Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida (IPI) ter dodatni podatki k  IPI (klik za ogled!)

kt7, Predlog finančnega načrta za 2021 (klik za ogled!)

kt8,Predlog sprememb in dopolnitev statuta (čistopis statuta s predlaganimi spremembami)

kt9, Kandidacijska lista kandidatov za nadomestne volitev v NO DRS (klik za ogled!)

Pred  udeležbo na volilnem zboru članov (in delnih zborih članov v podružnicah) je potrebno predložiti potrdilo bodisi, da ste preboleli COVID-19 ali, da ste cepljeni proti COVID-19 ali potrdilo o negativnem rezultatu testiranja na okužbo SARS-CoV-2.

 Vljudno vas naprošamo, da zaradi organizacije izvedbe delnih zborov članov v podružnicah, svojo namero o udeležbi na delnem zboru v vaši podružnici, le to sporočite vodji vaše podružnice (po e-pošti ali telefonsko). In sicer najkasneje 3 dni pred datumom sklica delnega zbora vaše podružnice.

V pričakovanju snidenja vas lep pozdravljam,
Predsednik DRS,

Franc Špegel