Redni volilni zbor članov DRS!

Spoštovani,

Na podlagi 22. člena statuta Društva revmatikov Slovenije (v nadaljevanju: DRS) in v skladu s sklepom upravnega odbora DRS, z dne 2.3.2016, sklicujem redni letni volilni zbor članov DRS.

Volilni zbor članov bo potekal v sredo, 30.3. 2016, s pričetkom ob 16. uri v prostorih DRS (Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana -sejna soba, 4. nadstropje).

Z 18.2.2016 se je iztekel rok za vložitev predlogov kandidatur za volitve v organe DRS določen v sklepu UO razpisu kandidacijskega postopka za volitve v organe DRS za mandatno obdobje 2016-2020 (objavljen 28.1.2016).

Kandidacijska komisija je po izteku roka, pregledala vse pravočasno prispele kandidature. Na kandidacijske liste kandidatov za volitve v organe društva so se uvrstili tisti kandidati, katerih predlogi kandidatur so bili vloženi pravočasno in pravilno ter so bili popolni in ustrezno utemeljeni.

Po pregledu vloženih kandidatur, je komisija sestavila kandidacijske liste kandidatov za volitve v organe društva.

Kandidacijske liste so del gradiva za redni volilni zbor članov in jih objavljamo na na spodnjih povezavah.

Volilni zbor članov se bo v skladu z določbami 23. člena statuta DRS izvedel v dveh fazah, in sicer se bodo najprej izvedli delni zbori članov v podružnicah, ki jim bo na koncu sledil še zbor članov (sestavljen iz predstavnikov podružnic), ki bo potekal 30.3.2016!

Imenovani predstavniki podružnic bodo na zboru članov, pri obravnavanju točk predlaganega dnevnega reda, zastopali odločitve sprejete na delnih zborih.

Več o predlaganem dnevnem redu, datumih delnih zborov v posameznih podružnicah in kandidacijskih listah kandidatov, za volitve v organe DRS in vodje podružnic za mandatno obdobje 2016-2020, sledi na spodnjih povezavah:

Vabilo na Zbor članov, 30.3.2016!

1. Kandidacijske liste kandidatov za volitve v organe DRS

2. Kandidacijske liste za vodje podružnic

V pričakovanju snidenja vas lep pozdravljamo,
Strokovna služba DRS