Vabilo na volilni zbor članov DRS in delne zbore v podružnicah

V Ljubljani, 5.3.2024

Spoštovani,

na podlagi 22. člena Statuta  Društva revmatikov Slovenije (v nadaljevanju: DRS) in v skladu s sklepom Upravnega odbora, z dne 4.3.2024, predsednik društva, g. Franc Špegel, sklicuje redni volilni zbor članov DRS, ki bo potekal v ČETRTEK, 28.3.2024, s pričetkom ob 16.00, v sejni sobi DRS (4.nadstropje, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana).

Delni volilni zbori članov v podružnicah bodo predhodno potekali v času od 15.3.2024 do 23.3.2024!

Vabilo na volilni zbor članov in delne volilne zbore članov v podružnicah (datumi, ure in lokacije delnih volilnih zborov) je na spodnji povezavi.

Vabilo na volilni zbor članov DRS in delne volilne zbore članov v podružnicah (klik za ogled!)

Vabilo na volilni zbor članov DRS in delne volilne zbore članov v podružnicah (klik za ogled!)

Objavljamo tudi  kandidacijske liste za volitve v organe društva in izvolitev vodij podružnic za mandatno obdobje 2024 -2028 (k 9. točki dnevnega reda).

Kandidacijske liste, volitve za mandatno obdobje 2024 -2028 (klik za ogled!)

Vljudno vas naprošam, da zaradi organizacije izvedbe delnih volilnih zborov članov v podružnicah, svojo namero o udeležbi na delnem volilnem zboru v vaši podružnice, sporočite vodji vaše podružnice (po e-pošti ali telefonsko). In sicer najkasneje do srede, 13.3.2024.

S seboj obvezno prinesite člansko izkaznico, na podlagi katere vas bomo identificirali ob prihodu. Gradivo za zbor članov je dostopno na sedežu društva, v času uradnih ur. Na izrecno pisno željo člana, poslano strokovni službi DRS na e-naslov drustvo@revmatiki.si, pa tudi po pošti na dom (v roku 3 delovnih dni od  prejema sporočila).

V pričakovanju snidenja vas lepo pozdravljamo,

Strokovna služba DRS