Svetovni dan revmatikov, 12. oktober – sporočilo DRS o rezultatih raziskave “Komunikacija zdravnik vs. bolnik”

Več časa za kontrolne preglede

Izsledki rezultatov raziskave ”Komunikacija bolnik in zdravnik specialist”

Ljubljana, 10. oktobra 2018 – Ob 35. obletnici delovanja in ob svetovnem dnevu revmatikov, 12. oktobru, smo v Društvu revmatikov Slovenije na novinarski konferenci predstavili izsledke raziskave o “Izzivih komunikacije med bolnikom in zdravnikom – specialistom«, ki je bila izvedena med 10. in 24. septembrom 2018. Raziskava je bila razdeljena na dva sklopa – na sklop, ki so ga izpolnjevali bolniki in sklop, ki so ga izpolnjevali zdravniki specialisti. Za učinkovitejše komuniciranje med zdravniki in bolniki v prihodnje tako bolniki kot zdravniki predlagamo, da se sistemsko razrešijo predolge čakalne dobe za pregled, zagotovi več zdravnikov specialistov, predvsem pa da se omogoči več časa za kontrolni pregled. Revmatični bolnik namreč potrebuje multidisciplinarno obdelavo, zato je trenutna časovna omejitev pri pregledu absolutno prekratka.

Rezultati raziskave kažejo, da bo v prihodnje potrebno več pozornosti usmeriti v ozaveščanje in izobraževanje bolnikov in zdravnikov o pomenu komuniciranja za boljše izide zdravljenja ter s tem vzpostavitev še večjega zaupanja in spoštovanja na obeh straneh. Pomembno pri tem je, da zdravnik bolnika obravnava celostno, kar velja tudi v odnosu bolnika do zdravnika. Bolniki od zdravnikov pričakujejo medsebojno spoštovanje, več empatije in razumevanja ter večjo dosegljivost ob morebitnih težavah in zapletih. Ena od ključnih rešitev, ki jo predlagajo, je stalen zdravnik revmatolog. Bolniki so namreč pogosto v obravnavi pri različnih zdravnikih, saj le-teh primanjkuje (to ne velja za Ljubljano). Poleg tega zdravniki rešitev vidijo tudi v razbremenitvi nepotrebne administracije, v izboljšanju pogojev dela ter boljši organiziranosti in nagrajevanju v zdravstvu. Oboji se strinjajo, da bi bil v veliko pomoč priročnik o učinkovitejšem komuniciranju tako za zdravnike kot za bolnike.

Več si lahko preberete v priponki na spodnji povezavi:

Začasni rezultati raziskave KOMUNIKACIJA BOLNIK - ZDRAVNIK (klik za ogled!) Rezultati raziskave KOMUNIKACIJA BOLNIK – ZDRAVNIK (klik za ogled!)

Izvedbo raziskave so omogočili sponzorjii in donatorji po abcednem vrstnem redu:

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o. , CMC Group d.o.o., Elektro Ljubljana, d.d., Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o., HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Merck Sharp & Dohme, Inovativna zdravila d.o.o., Novartis Pharma Services Inc. (Podružnica v Sloveniji), OPH Oktal Pharma d.o.o., Roche farmacevtska družba d.o.o., Sibit d.o.o., SloWATCH d.o.o.,Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Thermana d.d. in Zavarovalnica Triglav d.d.

Utriniki z novinarske konference, 10.10.2018, Triglav Lab, Ljubljana