Razpis kandidacijskega postopka za nadomestne volitve enega člana nadzornega odbora

Objavljeno, 23.3.2021

Spoštovani člani DRS,

v skladu s Statutom DRS (zadnja sprememba, z dne 14.7.2011), Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve v organe društva (z dne 16.8.2011) in Poslovnikom o delu zbora članov  DRS (z dne 5.5.2011) objavljamo:

Sklep upravnega odbora (v nadaljevanju: UO) DRS o razpisu kandidacijskega postopka za izvedbo nadomestnih volitev enega člana nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO) DRS in imenovanju tričlanske kandidacijske komisije, ki ga je upravni odbor sprejel na svoji 5. redni seji dne, 12.3.2021.

Nadomestne volitve bodo potekale na rednem Zboru članov DRS, dne 26.5.2021 s pričetkom ob 16.00 uri  (4. nadstropje, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Predhodno se bodo v skladu s Statutom DRS izvedli delni zbori članov v podružnicah.

Izvedba zbora članov v maju 2021 je pogojena z vsakokratnimi epidemiološkimi razmerami v državi glede širjenja novega korona virusa, zato se lahko datum sklica zbora na podlagi sklepa UO DRS spremeni in prestavi na kasnejši čas.

1.Celotno besedilo Sklepa o kandidacijskem postopku za nadomestne volitve je dostopno na spodnji povezavi:

Rok za vložitev kandidatur začne teči naslednji dan po objavi tega sklepa na spletni strani DRS in se izteče 15 dan po objavi sklepa ( do vključno  SREDA, 7.4. 2021).

2. Kandidature se morajo vložiti na predpisanem kandidacijskem obrazcu. Obrazec je dostopen na spodnji povezava:

2.  Obvezni prilogi h kandidaturam:

Predstavitev kandidata mora vsebovati tudi opis njegovega dosedanjega dela v društvu ali drugem sorodnem področju in utemeljitev kandidature. Predstavitev kandidata (točka I. obrazca) in utemeljitev kandidature (točka II. obrazca) naj vsaka vsebuje vsaj 5 povedi.

K pisnemu predlogu za kandidaturo je potrebno priložiti tudi podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo (soglasje).

Predlog kandidature je popoln le, če sta k podpisanemu in izpolnjenemu kandidacijskem obrazcu priloženi tudi izpolnjeni in podpisani obvezni prilogi (OBRAZEC 1 in OBRAZEC 2).

3.  Neobvezna priloga

V prilogi h kandidaturi se lahko poda tudi kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije za katero kandidira (nadomestni član nadzornega odbora) in delovanje društva v prihodnje.

Kandidacijski obrazec s prilogami (OBRAZCI 1, 2 in 3) lahko prevzamete tudi pri vodjih podružnic in v pisarni društva v času uradnih ur. Če nam pišete na elektronski naslov: drustvo@revmatiki.si pa vam jih bomo posredovali po navadni ali elektronski pošti.

Dodatne informacije v zvezi z kandidacijskim postopkom so na voljo v času uradnih ur (torek in četrtek med 10.00 in 14.00 uro) na tel. št: 059 075 366 ali osebno v pisarni društva ter na elektronskem naslovu: drustvo@revmatiki.si.

Najlepše vas pozdravljamo,

Strokovna služba DRS