Povabilo na spletno anketo

Vir: NSIOS

Spoštovani,

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v letu 2023 nadaljuje z izvajanjem projekta »Prostorska
podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa – Invalidi v javnem potniškem prometu« – leto 2023«, katerega partner projekta je Geodetski inštitut Slovenije in v katerem sodeluje tudi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljevanju NSIOS).

NSIOS sodeluje v projektu z namenom pridobiti rezultate, ki so namenjeni uvajanju prevoza na klic za
invalide. V letu 2024 se glede na izdelano analizo stanja načrtuje uvedba pilotnega projekta prevoza na
klic za invalide v dveh slovenskih občinah. Kasneje pa se načrtuje nabor širjenja te mreže. Prevoze na
klic bodo izvajale invalidske organizacije.

Geodetski inštitut Slovenije je zato pripravil spletno anketo skozi katero želijo preučiti potovalne navade invalidov. V ta namen vas vabimo k  sodelovanju oz. k izpolnjevanju te ankete.
Anketa bo na voljo za izpolnjevanje do 15. 9. 2023 in je dostopna na povezavi

https://1ka.arnes.si/analizaJPP.

Za morebitna pojasnila in pomoč pri izpolnjevanju ankete se lahko obrnete na go. Marino
Lovrić iz Geodetskega inštituta Slovenije, tel. št. 040 631 957 in elektronsko pošto marina.lovric@gis.si.

V naprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje.

Strokovna služba DRS