Odprto pismo DRS

Datoteke

V priponki desno je odprto pismo Društva revmatikov Slovenije, ki izpostavlja  problematiko predolgih čakalnih dob na področju revmatologije. V povezavi s tem izpostavljamo tudi vprašanje premajhnega števila specialistov revamatologov, ki bi lahko v ustreznem času obravnavali revmatične bolnike, še posebaj tiste, ki so napoteni na prvi pregled k specialistu revmatologu.

Odprto pismo je naslovljeno v prvi vrsti pristojnim.

– ministru za zdravje, dr. Dorijan Marušič

– generalnem direktorju UKC Ljubljana, g. Simon Vrhunec

– generalnem direktorju UKC Maribor, dr. Gregor Pivec

– strokovni direktorrici UKC Ljubljana, dr. Brigita Drnovšek Olup

– strokovni direktorici UKC Maribor, dr. Darja Arko

– generalnemu direktorju ZZZS, g. Samo Fakin

S strani zgoraj naslovljenih inštitucij želimo in pričakujemo odgovore in ustrezne rešitve.

Društvo revmatikov Slovenije

Odprto pismo je bilo objavljeno tudi na določenih spletnih straneh. Klinkni tukaj.

Pripeti dokumenti