Obvestilo o podaljšanju roka za prijave na letovanje v dveh najetih apartmajih DRS!

Ljubljana, 13.12.2023

Spoštovani,

ker smo bili obveščeni, da nekateri člani niso bili informirani po e-pošti o objavi  razpisa  društva za letovanje v dveh najetih apartmajih v Termah Olimia (Vas Lipa) in v Termah Banovci (apartmajsko naselje Zeleni gaj)  se rok za pošiljanje prijavnic za PRVI DVE SKUPINI PREDNOSTNIH UPRAVIČENCEV iz razpisa podaljša za 2 dni in se tako izteče v soboto, 16.12.2023.

Zadnji datum za prijavo je tako 16.12.2023 (datum oddaje priporočene poštne pošiljke ali datum oddaje e-pošte do 24.00 tega dne). Osebno vložena prijavnica v pisarni DRS pa je mogoča do petka, 15.12.2023 do 14.00.

Po dodelitvi in potrditvi terminov za prvi dve skupini prednostnih upravičencev bo strokovna služba objavila preostale proste termine na spletni strani društva (www.revmatiki.si) najkasneje v 21. dneh od izteka razpisnega roka za prijave za prvi dve skupini upravičencev (to je 6.1.2024).

Ostali roki iz razpisa ostajajo nespremenjeni.

Hvala za razumevanje.

Strokovna služba DRS