EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

NSIOS, 24.2.2022

Leta 2021 so urbanisti ocenili fizično dostopnost več kot 40. objektov, vključenih v projekt EU kartica ugodnosti za invalide

Sodobna družba stremi k temu, da bi bili vsi javni objekti za vse uporabnike dostopni brez ovir. Dostopnost objektov in storitev ni pomembna samo za invalide, saj smo lahko prav vsi v določenem življenjskem obdobju funkcionalno ovirani. S problematiko fizične dostopnosti javnih objektov in javnih prostorov v Sloveniji se že več kot 15 let intenzivno ukvarja Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS), ki je partner projekta Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z EU kartico ugodnosti za invalide, nosilec projekta pa je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) . UIRS izvaja terensko ocenjevanje dostopnosti javnih objektov, v katerih svoje storitve opravljajo ponudniki ugodnosti za imetnike EU kartice ugodnosti za invalide. Popis opravljajo terenski popisovalci, med katerimi so invalidi in posebej v ta namen izobraženi strokovnjaki s področja urbanizma in arhitekture.

Med ponudnike EU kartice ugodnosti za invalide je doslej vključenih okoli 220 ponudnikov, leta 2021 so urbanisti izbrali in ocenili fizično dostopnost približno 40 objektov v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Ajdovščini, Bohinju, Izoli, Piranu, Novi Gorici, Domžalah, Idriji, Kopru, Mariboru, Radovljici, Lescah, Žirovnici in na Jesenicah. Letos načrtujejo ocenjevanje fizične dostopnosti dodatnih 80 objektov po vsej Sloveniji.

Rezultate analiz fizične dostopnosti objektov, kjer so za posamezen objekt ocenjeni vsi kriteriji, ki so zakonsko zahtevani, lahko najdete v spletnem vodnik-u javnih objektov. Vodnik imetnikom kartice omogoča, da pridobijo informacije o dostopnosti, preden objekt dejansko obiščejo.

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je na svetu 650 milijonov invalidnih ljudi. Podoben trend pojavnosti invalidnosti je tudi v Sloveniji, kjer ima status invalida od 160.000 do 170.000 ljudi, kar je okoli 8,5 % vseh prebivalcev. Povedano drugače, vsak dvanajsti slovenski državljan je invalid. Še višji je delež funkcionalno oviranih ljudi, kamor ne sodijo le invalidi. Ocenjujejo, da je funkcionalno oviranih od 15 do 20 % dejavnih prebivalcev oziroma 20 do 25 % vseh prebivalcev Evropske unije.

Cilj projekta je povečati število ponudnikov ugodnosti kot tudi imetnikov Evropske kartice ugodnosti za invalide, ki je brezplačna in jo invalidi dobijo na katerikoli od upravnih enot. Brezposelni imetniki EU kartice ugodnosti so med drugim upravičeni tudi do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu.

Več na spletni strani EU kartica ugodnosti za invalide