Epidemija covida-19 še poslabšala položaj invalidov v Sloveniji

Ljubljana, 3. decembra

Invalidi se v Sloveniji soočajo z mnogimi izzivi, trenutna epidemija covida-19 pa je njihov položaj še dodatno poslabšala, so se strinjali udeleženci spletne konference, ki jo je ob mednarodnem dnevu invalidov pripravil Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Težave so predvsem na področju socialnega varstva in zdravstva.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič je uvodoma udeležencem čestital ob mednarodnem dnevu invalidov. Kot je dejal, je letošnje leto zaznamoval koronavirus, ravno invalidi pa sodijo med tiste ranljive skupine, ki jih je epidemija močno prizadela.

Kot je zagotovil, pristojni zato v tem času niso pozabili na področje invalidskega varstva in so pripravili ukrepe, kot so razni solidarnostni dodatki, ter ukrepe na področju zaposlovanja in zdravstvenega varstva. Trenutno pa je v pripravi sedmi protikoronski paket, ki po Uršičevih besedah ponovno vključuje solidarnostni dodatek za upokojence, med katerimi so tudi invalidski upokojenci. Predlagali pa so še poseben člen, za možnost tolmačenja slovenskega znakovnega jezika na daljavo.

Po sekretarjevih besedah prav tako že pripravljajo spremembo zakona o osebni asistenci. Pripravljajo pa tudi reformo na področju invalidskega zavarovanja v dogovoru z organizacijo OECD.

Predsednik NSIOS Borut Sever se je državnemu sekretarju najprej zahvalil za dosedanjo podporo ministrstva. Mednarodni dan invalidov po njegovem mnenju predstavlja možnost spodbujanja širše družbe k boljšemu razumevanju tem, povezanih z invalidnostjo. Pri tem je poudaril pomen ozaveščanja o pozitivnem dojemanju invalidnosti in k doprinosu invalidov k razvoju družbe.

“Prepričan sem, da prehajamo iz tiste paradigme, da invalidi potrebujejo pomoč, v neko drugo paradigmo, da so tudi invalidi koristni člani družbe, ki lahko zanjo, za svoje bližnje in tudi za nas same naredijo veliko dobrega,” je dejal Sever.

Na NSIOS sicer ugotavljajo, da smo v Sloveniji še daleč od omogočanja invalidom enakovredno in polnopravno življenje. Ob tem je Sever posebej opozoril na težave pri dostopnosti ne le same infrastrukture, kot je na primer javni promet, ampak tudi na dostopnosti informacij, sociale, zdravstva, šolstva in zaposlitve.

Tako kot Uršič je tudi Sever opozoril na precejšen negativen vpliv epidemije na življenja invalidov. Ob epidemiji so zaznali vrsto težav tako v sistemu socialnega varstva, zdravstva in tudi drugje. Invalidi so na teh področjih še dodatno diskriminirani, je dejal Sever. To je po njegovih besedah predvsem posledica pomanjkanja ustreznih protokolov komunikacije in informiranja.

Na NSIOS so v ta namen vzpostavili delovno skupino, ki je oblikovala dokument, s katerim so že naslovili deležnike. Sever je ob tem posebej pohvalil hiter odziv Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ministrstva za delo.

Sever je opozoril tudi na slabo finančno stanje slovenskih invalidov. Revščina med invalidi je posebej pereč problem in kot so že v svoji današnji poslanici opozorili v NSIOS, v Sloveniji več kot 3600 invalidsko upokojenih oseb prejema celo manj kot 300 evrov mesečno.

Današnji dan pa je seveda namenjen tudi tistim invalidnostim, ki se jih ne vidi. “Invalid ni samo oseba na vozičku ali z belo palico. Invalidnosti je še mnogo več in tudi na te ne smemo pozabiti,” je še dejal Sever.

Vir: https://www.sta.si/2839155/epidemija-covida-19-se-poslabsala-polozaj-invalidov-v-sloveniji