Ponovni sklic rednega volinega zbora članov DRS!

Spoštovani,

Na podlagi 22. člena Statuta  Društva revmatikov Slovenije (v nadaljevanju: DRS) in v skladu s sklepom upravnega odbora DRS, z dne 31.3.2020 ponovno sklicujem redni letni volilni zbor članov DRS, ki bo potekal v ČETRTEK 9.7. 2020, s pričetkom ob 16. uri v prostorih DRS, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana (sejna soba, 4. nadstropje).

Delni zbori članov v podružnicah bodo predhodno potekali v času od 24.6. do 2.7.2020.

Kandidacijske liste so del gradiva za redni volilni zbor članov in jih objavljamo na na spodnji povezavi.

Volilni zbor članov se bo v skladu z določbami 23. člena statuta DRS izvedel v dveh fazah, in sicer se bodo najprej izvedli delni zbori članov v podružnicah (od 24.6. do 2.7. 2020), ki jim bo na koncu sledil še zbor članov (sestavljen iz predstavnikov podružnic), ki bo potekal 9.7.2020!

Več o predlaganem dnevnem redu, datumih in lokacijah delnih zborov v posameznih podružnicah, kandidacijske liste kandidatov, za volitve v organe DRS in vodje podružnic za mandatno obdobje 2020-2024 ter dostopnosti gradiva, najdete na spodnjih povezavah:

Vabilo na redni volilni zbor članov DRs, 9.7.2020 (klik za ogled!)

kt8, Kandidacijske liste kandidatov za volitve v organe DRS (klik za ogled!)

Pred  udeležbo na volilnem zboru članov (in delnih zborih članov v podružnicah) vas naprošamo, da  izpolnite in podpišete  Izjavo o udeležbi ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19, ki je dostopna na spodnji povezavi in jo prinesite s seboj. V nasprotnem primeru boste izjavo prejeli in jo morali izpolniti pred samim vstopom v prostor, kjer bodo potekali delni zbori podružnic in zaključni zbor članov.

Izjava DRS, COVID-19 (klik za ogled!)

V pričakovanju snidenja vas lep pozdravljam,
Predsednik DRS,

Andrej Gregorčič