Novo vodstvo DRS

Na ponovno sklicanem zaključnem rednem volilnem zboru članov sestavljenem iz 46, na delnih zborov članov v podružnicah, imenovanih predstavnikov podružnic,

ki je potekal dne, 9.7.2020 je Društvo revmatikov Slovenijo dobilo novo vodstvo.

  • Za novo štiriletno mandatno obdobje (2020-2024) je bil za predsednika DRS izvoljen g. Franc Špegel, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.
  • Na prvi konstitutivni seji upravnega odbora DRS pa so člani upravnega odbora na predlog predsednika izvolili za podpredsednika društva, g. Andreja Gregorčiča.
  • Na konstitutivni seji nadzornega odbora pa je bil za predsednika nadzornega odbora DRS izvoljen, g. Petra Geršaka.
  • Za člane upravnega odbora so bili izvoljeni: Aladar Belec, Irena Fürst, Andrej Gregorčič, Uršula Klanjšek, Aljaž Škrjanec in Vojka Vilfan
  • Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni: Peter Geršak (predsednik), Gašper Bertoncelj in Dragica Završnik
  • Za člane disciplinska komisija so bili izvoljeni: Erika Golja, Mirjana Jerman in Helena Murgelj
  • Za novo štiriletno mandatno obdobje so bili na delnih zborih članov v podružnicah, ki so potekali od 24.6. do 2.7.2020, izvoljeni tudi vodje 13-ih podružnic DRS, in sicer: podružnica AJDOVŠČINA: Volk Milena, podružnica CELJE: Cvar Zoran, podružnica DOLENJSKE IN BELE KRAJINE: Murgelj Helena, podružnica GORENJSKA: v.d. vodja, Klemenčič Sanja, podružnica KOČEVJE: Verderber Jožica, podružnica  KOPER: Urumovič Zorica, podružnica LJUBLJANA: Gajšek Gregor, podružnica MARIBOR: Kline Mojca, podružnica MURSKA SOBOTA: Recek Ivan, podružnica POSAVJE: Fürst Irena, podružnica PTUJ: Šmid Darja, podružnica TOLMIN: Golja Erika in podružnica VELENJE: Geršak Peter.

Zbor članov je med drugim tudi sprejel in potrdil LETNO POROČILO DRS (povzetek letnega poročila) (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k računovodskim izkazom ter poročilo o poslovanju društva) za leto 2019, ki ga je predhodno pregledal tudi nadzorni odbor društva ter sprejel in potrdil vsebinski in finančni načrt dela za leto 2020 (v višini 405.000,00 eur).

Vsem novo izvoljenim članom organov društva in vodjem podružnic iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo.

Strokovna služba DRS

 

Pripeti dokumenti