VOLILNI ZBOR ČLANOV

Datoteke

Spoštovani člani DRS,

6.9.2011 se je iztekel rok za vložitev predlogov kandidatur za volitve v organe društva, določen v 16.8.2011 objavljenem sklepu UO o začetku kandidacijskega postopka za volitve v organe društva. Kandidacijska komisija je po izteku roka, pregledala vse pravočasno prispele kandidature. Na liste za organe društva so se uvrstili tisti predlagani kandidati, katerih kandidature so bile vložene pravočasno in pravilno, ter so bile popolne (s  pravilno izpolnjenimi obveznimi prilogami h kandidacijskemu obrazcu) in ustrezno utemeljene. Liste kandidatov so del gradiva za volilni zbor in so pripete v datoteki na desni strani.

Volitve  bodo potekale 17.10.2011 ob 17. uri v prostorih društva na Parmovi ulici 53, 1000 Ljubljana.

Na podlagi določb statuta se bo zbor izvedel v dveh fazah in sicer preko izvedbe delnih zborov v podružnicah, kjer se bodo obravnavale vse točke dnevnega reda in nato zbora predstavnikov. Na delnih zborih se bo izvolilo tudi predstavnike, ki bodo zastopali odločitve delnih zborov po podružnicah na zboru predstavnikov dne 17.10.2011.

Uradno vabilo s predlaganim dnevni redom zbora in seznamom datumov z urami  in lokacijami delnih zborov najdete v pripetih datotekah na desni strani.

Najlepše vas pozdravljamo,

Strokovna služba DRS

Pripeti dokumenti