Sklic Zbora članov DRS!

Spoštovani,

Na podlagi 22. člena statuta Društva revmatikov Slovenije (v nadaljevanju: DRS) in v skladu s sklepom upravnega odbora DRS, z dne 1.3.2018, predsednik DRS sklicuje redni letni zbor članov DRS.

Zbor članov bo potekal v četrtek, 28.3. 2018, s pričetkom ob 16. uri v prostorih DRS (sejna soba, 4. nadstropje, bParmova ulica 53, 1000 Ljubljana).

Delni zbori po podružnicah pa bodo predhodno potekali v času od 18.3. do 26.3.2019.

Na delnih zborih podružnic imenovani predstavniki bodo na končnem zboru članov, pri obravnavanju točk predlaganega dnevnega reda, zastopali odločitve sprejete na delnih zborih.

Več o predlaganem dnevnem redu in datumih delnih zborov v posameznih podružnicah si lahko preberete na spodnji povezavi:

Vabilo na zbor članov in delne zbore po podružnicah, 2019 (klik za ogled!)

Vljudno vabljeni,

Strokova služba DRS