Rezultati volitev v organe Društva revmatikov Slovenije

Prvič v zgodovini društva smo volitve  v organe društva , izvedli preko delnih zborov v 13 podružnicah, na podlagi predhodno izvedenega kandidacijskega postopka. Delni zbori v podružnicah so potekali od 28.9. do 7.10.2011. Sklepni del volitve pa je bil zbor predstavnikov podružnic, dne 17.10.2011 na sedežu društva v Ljubljani. Z večino glasov, so bili v organe društva za mandatno obdobje 2011 -2015, izvoljeni naslednji kandidati:

Predsednik društva:

ANDREJ GREGORČIČ

Upravni odbor:

KATJA OVEN, DOMINIKA NAVERŠNIK, ALADAR BELEC, VIKTOR ERJAVEC , BRANISLAV GOJKOVIČ in FRANC ŠPEGEL

Nadzorni odbor :

VOJKA KOŠIR VILFAN, PETER GERŠAK in GAŠPER BERTONCELJ

Disciplinska komisija:

MIRJANA JERMAN, JOŽE JARC in JANEZ VEBER

Vsem izvoljenim članom čestitamo in jim želimo uspešno delo!

Strokovna služba DRS