Obvestilo – preklic sklicanega Zbora članov DRS!

Ljubljana, 11.3.2020

Upravni odbor DRS, je na današnji 6. korespondenčni seji, na podlagi posvetovanj s stroko in na podlagi do zdaj znanih informacij in priporočil pristojnih državnih institucij (Ministrstvo za zdravje RS in Nacionalni inštitut za javno zdravje) glede izvajanja preventivnih ukrepov za zajezitev nadaljnjega širjena koronavirusa (COVID-19) ter na podlagi uradnih napovedi o verjetnosti nadaljnjega širjenja koronavirusa med slovensko populacijo, sprejel sklep, da se zaradi zaščite javnega zdravja in zdravja bolnikov in invalidov z diagnozo imunsko pogojenih vnetnih revmatičnih bolezni, do nadaljnjega odpove redni volilni Zbor članov sklican na dan, 30.3.2020  in delne zbore po podružnicah, ki naj bi predhodno potekali od 14. do 25.3.2020 po celi Sloveniji.

Ker je tveganje v dani situaciji v primeru okužbe s korona virusom za bolnike z vnetnimi revmatičnimi boleznimi (zlasti starejše in bolnike, ki so  na terapijah, ki zavirajo aktivnost v imunski odziv vključenih celic) preveliko, je  odpoved sklicanega rednega volilnega Zbora članov izredni preventivni ukrep. Preklic sklicanega Zbora članov je tako po oceni vodstva DRS razumen, odgovoren in sorazmeren ukrep prilagojen trenutnim  in hitro spreminjajočim se razmeram v povezavi z  izbruhom novega koronavirusa.

Posodobljeno 13.3.2020:

O ponovnem sklicu rednega volilnega Zbora članov se bo Upravni odbor DRS odločil v naslednjih dneh. Datum ponovnega sklica Zbora članov bo Upravni odbor določili upoštevajoč aktualno dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa in sprejete ukrepe državnih institucij in priporočil stroke za preprečevanje nadaljnjega širjenja okužb s koronavirusom.

Hvala za razumevanje.

Predsednik DRS,

Andrej Gregorčič