Objava seznam društvenih pohodov v letu 2014!

Spoštovani,

V okviru Društva revmatikov Slovenije bo v letu 2014 izvedenih 5 skupnih društvenih pohodov za vse člane v organizaciji spodaj navedenih podružnic.

Organizator: Datum pohoda: Destinacija:
1. Podružnica Posavje
10. maj 2014 Cirnik
2. Podružnica Gorenjska 31. maj 2014 Tamar
3. Podružnica Ptuj  25. junij 2014 Pohorje – Trije kralji
4. Podružnica Koper 6. september 2014 Slavnik
5. Podružnica DBK 18. oktober 2014 Trška gora

Vse dodatne informacije zainteresirani člani dobijo pri svoji vodji podružnice ali vodji pohodništva.

Vabljeni!