Delo na KO za revmatologijo UKC Ljubljana po razglasitvi epidemije covid-19

Obvestilo KO za revmatologijo UKC LJUBLJANA, 21.5.2020

Od 13.3.2020 dalje je za nedoločen čas delo na KO za revmatologijo spremenjeno z namenom zmanjšanja možnosti prenosa okužbe s SARS-CoV-2 med bolniki in osebjem našega oddelka. Ob tem poskušamo čim bolje izvajati svoje poslanstvo in pomagati bolnikom, ki potrebujejo našo pomoč, vse bolnike in obiskovalce pa prosimo za strpnost in razumevanje.

  • Spremembe načina naročanja na revmatološki pregled

Od začetka epidemije ne omogočamo osebnega naročanja. Najustreznejše je naročanje prek portala e-zdravje in prek e-pošte revmatologija.narocanje@kclj.si Prosimo, da čim manj uporabljate naročanje prek telefona.

  • Glavne spremembe ambulantne obravnave bolnikov

Vsi kontrolni in prvi pregledi ter obiski zaradi funkcionalne diagnostike (UZ, kapilaroskopija, ambulanta za Sjogrenov sindrom) s stopnjami nujnosti HITRO in REDNO, ki so bili predvideni pred 13.3.2020 so odpovedani. To sporočilo je bilo posredovano že v številnih medijih, ga pa na tem mestu še enkrat poudarjamo. Obvestilo tudi pošiljamo bolnikom, za katere imamo številke telefonov, tudi prek SMS. Ta odpoved terminov velja vsaj do septembra 2020, glede na epidemiološke razmere in dolgoročno potrebo po spremembi načina dela pa je verjetno, da bodo spremenjeni čisto vsi termini, tudi tisti, ki so že predvideni za leto 2021.

Bolnike, ki so bili naročeni na kontrolni pregled, pokliče lečeči revmatolog po telefonu in opravi telefonski posvet ob katerem da navodila za nadaljevanje zdravljenja, predpiše recepte za zdravila, če je to potrebno, in, glede na bolnikovo stanje, določi termin kontrolnega pregleda. Če telefonske povezave zaradi katerega koli razloga ne moremo vzpostaviti, bomo bolniku poslali pisno obvestilo o nadomestnem terminu pregleda.

Vse tiste, ki so bili naročeni na prvi revmatološki pregled, smo začeli od ponovnega zagona ambulant konec aprila 2020 ponovno vabiti na pregled. Ker se razmere spreminjajo, ne moremo načrtovati dela veliko vnaprej, zato tudi ne moremo zadostiti bolnikovi pravici, da je o terminu pregleda obveščen 3 mesece vnaprej. Sedaj vsakega bolnika pred določitvijo termina pokličemo prek telefona in se dogovorimo za termin, ki bolniku ustreza, lahko že v istem ali naslednjem tednu. Na ustaljen način naročanja bomo prešli takrat, ko bodo epidemiološke razmere to omogočale.

Bolnikom, ki so imeli predvideno funkcionalno diagnostiko, pošiljamo pisna obvestila o novem datumu preiskave ali pa jih, če gre za termin, ki je predviden v kratkem času, o tem telefonsko obvestimo.

Vse bolnike prosimo, naj ne kličejo in sprašujejo po e-pošti, kdaj bodo lahko prišli na predvideno obravnavo, ker bi s tem po nepotrebnem dodatno obremenili osebje. Če gre za poslabšanje zdravstvenega stanja, naj bolniki poiščejo pomoč pri svojem izbranem osebnem zdravniku, ki jih bo, po svoji presoji, lahko tudi napotil na revmatološki pregled s stopnjo nujnosti nujno ali zelo hitro. Ta vrsta obravnave poteka enako kot pred epidemijo covid-19.

Obravnava bolnikov v dnevni bolnišnici poteka kljub epidemiji covid-19 nespremenjeno. Bolniki morebitne spremembe terminov obiska zaradi okužbe ali drugega razloga še naprej sporočajo na njim znano telefonsko številko.

Ob ambulantni obravnavi na KO za revmatologijo veljajo za vse bolnike ustaljeni varnostni ukrepi:

  • Dan pred predvidenim obiskom vas po telefonu pokliče diplomirana medicinska sestra in vam zastavi vprašanja po vprašalniku za covid-19; če nimate nobenih simptomov te bolezni in niste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z okuženo osebo, vam potrdi termin in da okvirna navodila za prihod.
  • Pred vstopom v bolnišnico si nadenete obrazno masko, na vhodu pa si razkužite roke.
  • Ob vstopu v bolnišnico (prihod načrtujte približno 15 minut pred terminom pregleda) vas bo na vhodu sprejelo medicinsko osebje, ki vam bo izmerilo telesno temperaturo in ponovilo vprašanja iz vprašalnika covid-19; če ne bo zadržkov, vas bodo usmerili na ustrezno prijavno mesto.
  • V času čakanja na pregled vzdržujte z ostalimi čakajočimi ustrezno distanco, sedite le na označena mesta.
  • Po opravljenem pregledu vas bo zdravnik morda napotil še na odvzem krvi in urina v laboratorij ali na rentgenske preiskave; vse preiskave boste opravili takoj in za tem zapustili bolnišnične prostore. Vse izvide boste prejeli po pošti.