Vodstvo društva

1. Mandatno obdobje : 2011 -2015

Predsednik društva: Andrej Gregorčič

Podpredsednik društva: Franc Špegel

Upravni odbor:

1. Franc Špegel

2. Branislav Gojkovič

3. Katja Oven

4. Viktor Erjavec

5. Dominka Naveršnik

6. Aladar Belec

7. Andrej Gregorčič

Nadzorni odbor:

1. Peter Geršak, predsednik

2. Vojka Košir Vilfan, podpredsednica

3. Gašper Bertoncelj

Disciplinska komisija

1. Mirjana Jerman

2. Janez Veber

3. Jože Jarc

– Izzid volitev v organe društva

Share on FacebookShare on Twitter+1Share via email